• loggo

   

Malmön mer tillgänglig


Nu har arbeten med att göra Malmön mer tillgänglig för funktionsnedsatta påbörjats. Bakom planerna finns fem tidigare medborgarförslag. Bland åtgärderna kan nämnas ombyggnation av omklädningsbås, handikappanpassad badbrygga samt anpassade parkeringsplatser vid Mellanbadet. En som gläds åt att tillgängligheten förbättras är tidigare köpingsbon Stefan Jansson, på Svenska Parasportförbundet.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation