• loggo
  • 202104
  • 4

   

Mälarprojektet


Att ombyggnaden av Mälaren genom det så kallade Mälarprojektet är kraftigt försenat, har vi berättat om ett flertal gånger. Det är främst ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnationen av Hjulstabron som är hämskor i projektet. Trots att både Köpings- och Västerås hamnar börjar bli klara med sina åtaganden för att gagna insjö-sjöfarten och därigenom avlasta väg- och järnvägstransporterna, tar inte staten ansvar för sina åtaganden.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation