• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Covid-19 i Västmanland


Även om det pågår en omfattande smittspridning av covid-19 i landet, har en viss avmattning de senaste veckorna kunnat konstateras. Innan jul- och nyårshelgerna fanns det farhågor om att en ökad smittspridning var att vänta. Men än så länge är det inget som sticker ut i någon större omfattning.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation