• 4
  • 202104
  • loggo

   

Distansundervisning


Åtta av länets sammanlagt tio kommuner rekommenderas nu att införa partiell distansundervisning på högstadieskolorna. Det vill säga den grupp av elever i åldersspannet 13 till 15 år. Det meddelande Region Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård på onsdagen efter samråd med skolcheferna för länets högstadieskolor. Orsaken är att antalet fall av covid-19 ökade under förra veckan i jämförelse med veckan innan. Risken för ytterligare smittspridning bedöms som stor. De tre grundskolorna i Köpings kommun inleder distansundervisningen nu på måndag 18 januari.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation