• 4
  • 202104
  • loggo

   

Arkeologisk förundersökning


I början av oktober inleddes den andra etappen av de arkeologiska undersökningarna norr om E18, längs sträckan Köping-Västjädra inför den kommande utbyggnaden till motorväg. Den andra etappen är en förundersökning som mer noggrant ska utreda de fyndplatser som gjordes vid den inledande arkeologiska utredningen. Vad består lämningarna av, hur omfattande är de, från vilken tidsepok kan de knytas till och vad kan fynden i övrigt berätta...
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation