• 4
  • 202104
  • loggo

   

Kameraövervakning


Nu är måttet rågat hos Köping kommun. Den omfattande skadegörelsen som regelbundet och som främst drabbar kommunens skolor måste stoppas. Trots ökade insatser från såväl personal från olika förvaltningar, ungcoacher men även externa väktare samt polis, når man inte ända fram. En av skolorna som drabbats hårt det senaste året, i synnerhet nu under sommaren och hösten är Elundsskolan. Nu dras tumskuvarnna åt ännu hårdare och kameraövervakning står närmast på tur.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation