• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Lärarsatsning i Köping


Köpings kommun har fått nära nio miljoner kronor av Skolverket för att driva projektet "Nyanländas och flerspråkigas lärande". Projektet som löper under tre år, har tagits fram gemensamt av skolledning och pedagoger från förskola till vuxenutbildning. Syftet är att stärka arbetet med utbildning för nyanlända och flerspråkiga barn, unga och vuxna. Satsningen är unik i sitt slag och involverar fler än 1 000 medarbetare inom kommunens utbildningsverksamhet.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation