• 4
  • 202104
  • loggo

   

Hjulstabron


Hjulstabrons framtida öde med om- eller nybyggnation, har länge levt i ovisshet och har heller inte gått i takt med de övriga delarna i det så kallade Mälarprojektet. Skälet är, som vi tidigare berättat att finansiering för bron saknades i den senaste nationella transportplanen, som regeringen fastslogs 2018. En ny bredare bro över Mälaren och längs väg 55 mellan Enköping och Strängnäs, är en förutsättning för Mälarprojektets fulla potential, att större fartyg ska kunna anlöpa Köpings- och Västerås hamnar.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation