• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Invigning i Munktorp


Nu i den första etappen släpps 12 småhustomter varav merparten ligger på cirka 1000 kvadratmeter, till en kostnad på ungefär 370 000 kronor styck. Detta inkluderar anläggningsavgift för vatten och avlopp. Bruttoarenan för byggnation uppgår till 300 kvadratmeter, garage och uthus inräknat.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation