• loggo

   

Köping redovisar överskott


Positivt resultat för Köpings Kommun.

Köpings kommun redovisar ett resultat 2018 på totalt 75 miljoner kronor. I budgeten planerade kommunen för ett resultat på plus 33 miljoner kronor. I jämförelse med tidigare år är det ett mycket bra ekonomiskt resultat Skatteintäkter och statsbidrag har gett ett överskott jämfört med budget på 10 miljoner kronor. Annat som bidrar till överskottet är en särskild engångsutdelning på 15 miljoner kronor, 6 miljoner kronor i överskott på räntor, samt 15 miljoner kronor i överskott genom att centralt budgeterade anslag inte behövde utnyttjas fullt ut.

Så här kommenterar Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande, resultatet.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation