• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Produktionstekniker utbildning


Den kallas för den fjärde industriella revolutionen - eller Industri 4.0. Genom digitalisering, automatisering och smarta fabriker, ska produktionen i Sverige effektiviseras, logistiken slipas, ledtider kortas och kvalitén förbättras. Ett måste för att landets industri- och teknikföretag ska vara konkurrenskraftiga såväl nationellt som globalt. Det ställer även krav på ny och ökad kompetens inom företagen. I Västra Mälardalen är efterfrågan på produktionstekniker nu stor och beräknas så vara under en oöverskådlig tid. Det är även bakgrunden till att branschen med ett 20-tal regionala företag gått samman i en Yrkeshögskoleutbildning.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation