• loggo
  • 202104
  • 4

   

Parkering måste saneras


Anläggandet av den nya och belysta långtidsparkeringen längs Gamla Hamnvägen i Köping vid fastigheten Speditören 2, har tillfälligt gått i stå. Den gamla industritomten som än gång i tiden hyste järnvägsverksamhet med bland annat lokstallar, är förorenad och måste saneras innan arbetet med parkeringen kan återupptas. Bland annat har höga halter av arsenik, koppar och bly konstaterats vid provtagningar. Troligen gamla miljösynder som nu kommit i dager...
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation