• 4
  • 202104
  • loggo

   

Brottstopp


I förra veckan presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) resultatet från de öppna jämförelser som regelbundet görs mellan landets kommuner för att mäta den upplevda tryggheten. Resultatet var trots ett omfattande arbete och engagemang från kommun och polisen, ganska nedslående för Köping.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation