• loggo

   

Krav på minskad storlek på solcellspark

 

Arbogas kommunstyrelse har lämnat sitt yttrande gällande den planerade solcellsparken Arboga-Ökna. En enig styrelse kräver en kraftig minskning av parkens storlek, hänsyn till boende och att området vid Jäders by stryks helt. Initialt planerades en park på 707 hektar, men kommunen anser att den bör minskas avsevärt. De pekar på områdets naturvärden, kulturmiljöer och de närboendes boendemiljö.

Jämfört med Sveriges hittills största solcellspark, Hultsfred Solar Farm på 136 hektar, var den planerade parken i Arboga enorm. Kommunen betonar att frågor kring påverkan på miljön och de boende behöver utredas grundligt. Samtidigt pågår arbetet med en ny översiktsplan för Arboga och en planerad järnvägsdragning. Dessa planer påverkar också området som pekats ut för solcellsparken.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation