• loggo

   

EU-valet 2024

 

Om lite drygt en vecka, söndagen den 9 juni, är det val till Europaparlamentet. Ett val som äger rum vart femte år, men som historiskt sett inte lockat lika många väljare som valen till riksdag, regioner och kommuner. Trots detta påverkar EU beslut oss svenskar i hög grad. Valet handlar om att välja ledamöter till Europaparlamentet, som tillsammans med ministerrådet är EU högsta beslutande organ.

Den här gången ska 720 ledamöter väljas, varav 21 representerar Sverige. EU har idag 27 medlemsländer och drygt 360 miljoner röstberättigade. För att få rösta krävs medborgarskap i ett EU-land, att man fyller 18 år senast på valdagen och finns med i den svenska röstlängden. För att säkerställa att inget valfusk sker finns oberoende valobservatörer i samtliga EU-länder.

Sedan den 22 maj har vallokaler för förtidsröstning varit öppna. Information om dessa samt öppettider finns på valmyndighetens hemsida, val.se. Glöm inte röstsedel och legitimation. Många ser själva valdagen som en högtidsdag för att hedra vår demokrati. Vallokalerna håller öppet på valdagen mellan klockan 08.00-21.00.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation