• loggo

   

Eldningsförbud väcker frågor och irritation

 

Vårens ankomst och stundande Valborg innebär traditionellt sett trädgårdsarbete och mysiga brasor. Men i år sätter ett nytt eldningsförbud stopp för de sedvanliga vårbrasorna. Lagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, förbjuder all typ av eldning av trädgårdsavfall.

Förbudet, baserat på ett EU-direktiv, har tolkats strikt av svenska myndigheter, vilket väcker irritation hos bland annat EU-parlamentariken Emma Wiesner. Hon menar att tolkningen av direktivet inte stämmer överens med EU:s intentioner.

Bristen på information om lagen har skapat problem för många som nu står inför dilemmat hur de ska hantera sitt trädgårdsavfall. Dispens för eldning kan sökas hos kommunen, men många kommuner har inte hunnit anpassa sig till den nya situationen.

I Köpings kommun kommer det att vara tillåtet med eldning av trädgårdsavfall och Valborgsmässoeld utan dispens till och med den 30 april 2024.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation