• loggo

   

Arboga lyfter med försvarsindustriell samverkan

 

Arboga kommun, Försvarsmakten, Saab och Combitech har inlett ett strategiskt partnerskap för att möta framtidens utmaningar och stärka Arboga som en attraktiv ort för försvarsrelaterad verksamhet.

Optimismen var påtaglig när representanter från de olika aktörerna samlades på Arboga näringslivs morgonsoffa på skärtorsdagen. Samarbetet syftar till att gemensamt ta sig an de rekryteringsbehov som Försvarsmakten och de försvarsrelaterade verksamheterna i Arboga står inför.

Arboga har en lång historia inom försvarsindustrin, men staden har också drabbats av nedläggningar, som Volvo Aeros utflyttning på 1990-talet. Nu ser man en ny möjlighet att återigen lyfta Arboga som en viktig aktör inom försvarsområdet.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har idag ca 1 900 anställda på 34 orter i Sverige, varav ett par hundra i Arboga. FMTIS ansvarar för drift, förvaltning och övervakning av Försvarsmaktens system, och har en viktig roll i Sveriges försvarsförmåga.

Även Saab och Combitech har en lång historia i Arboga och bedriver verksamhet med koppling till försvarsindustrin. Samarbetet mellan de olika aktörerna skapar en stark plattform för kompetensförsörjning och innovation.

Sammantaget är det tydligt att Arboga står inför en spännande framtid. Med ett starkt samarbete mellan kommun, näringsliv och Försvarsmakten kan Arboga återigen bli en ledande ort inom försvarsindustrin.

 

 


 

 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation