• loggo

   

Vätgasplaner i Köping pausar

 

Plagazis dotterbolag Köping Hydrogen Park har dragit tillbaka sin ansökan om miljötillstånd för en vätgasfabrik i Köping. Beslutet togs för att genomföra en mer detaljerad riskanalys, en QRA, som bland annat efterfrågats av Köpings kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och andra myndigheter hade påpekat brister i ansökan, gällande infarter, järnvägsanslutning, pipelines och riskanalys. Särskilt frågor kring risker i förhållande till Yaras ammoniumnitrat hantering lyftes fram.

Synpunkter från boende vid Kungsängen och Malmön har också inkommit. Plagazis erbjudande om att lösa in eller kompensera berörda fastigheter kvarstår trots den återkallade ansökan.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation