• loggo

   

Deltidsbrandmän i Kolsva sägs upp

 

Deltidsstyrkan i Kolsva läggs ner. Beslutet fattades av Räddningstjänsten Mälardalens direktion i slutet av februari. Som skäl anges ekonomiska problem, bemanningssvårigheter och bristande kompetens.

Daniel Berggren, deltidsbrandman i Kolsva, ställer sig frågande till beslutet. Han menar att bemanningssituationen inte är så illa som den beskrivs och att lokalerna är fullt fungerande.

Nedläggningen av deltidsstyrkan i Kolsva väcker oro för den framtida räddningstjänsten i området.

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation