• loggo

   

Lantbrukarnas tuffa vardag kartläggs i ny undersökning

 

Sveriges lantbrukare har det tufft. Höga kostnader, extrema väderförhållanden och tunga arbetsbördor sätter sin prägel på både ekonomi och välmående. Nu inleder Jordbruksverket en undersökning på regeringens uppdrag för att kartlägga lantbrukarnas arbetsmiljö och livssituation.

Enkäter skickas ut till 10 000 heltidsarbetande lantbrukare. Fokus ligger på arbetsmiljörisker, psykisk ohälsa och hur den ekonomiska situationen påverkar lantbrukarnas vardag.

Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen, välkomnar undersökningen. Han menar att det finns ett tydligt samband mellan den tuffa verkligheten och ökad olycksrisk i lantbruket.

Undersökningen är ett första steg för att belysa lantbrukarnas situation och ge underlag för åtgärder som kan förbättra deras arbetsmiljö och livssituation.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation