• loggo

   

Brottstopp 30/1

 

Ämnen i Brottstopp i januari:

Enligt en trygghetsundersökning som presenterades i januari känner sig gruppen unga vuxna, 16-24 år, som mest otrygga i Köping.
Inbrott och stölder ökar, under 2023 ökade antalet förrådsinbrott i Sverige med 6 procent. I Västmanland var ökningen ännu större, med 129 procent. I Köping uppgick antalet förrådsinbrott till 122.
Köping har också drabbats av en våg av köttstölder från butiker. Polisen misstänker att köttet säljs vidare till restauranger.

Polisen har beslutat att bedriva kamerabevakning med drönare i Nygård, Köping. Syftet är att förebygga och upptäcka brott. Drönarövervakning är en ny typ av teknik som inte är helt oproblematisk. Det är viktigt att polisen följer de lagar och regler som finns för att skydda enskildas integritet.

Polisen och kommunen har fått in flera rapporter om lustgastuber som har hittats i Köping. Det finns också en oro för att ungdomar röker e-cigaretter med suspekt innehåll. Lustgas är en farlig drog som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Det är viktigt att föräldrar och ungdomar är medvetna om riskerna.

Det har skett en del förändringar i lagstiftningen om A-traktorer. Polisen uppmanar föräldrar att prata med sina barn om vikten av att följa trafikreglerna.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation