• loggo

   

Ny avfallsförordning

 

En ny avfallsförordning har trätt i kraft i Sverige. Förordningen, som är gemensam för alla EU-länder, syftar till att öka återvinningen och återanvändningen av hushållsavfall.

En av de viktigaste förändringarna är att det nu blir obligatoriskt att sortera ut bioavfall, alltså matavfall och trädgårdsavfall. Detta gäller både enskilda hushåll och verksamheter. Köpings bostadsbolag KBAB har redan infört källsortering av bioavfall i många av sina fastigheter. Nu kommer bolaget att successivt installera systemet med Moloker, som gör det lättare för hyresgästerna att sortera sitt avfall.

Kostnaden för att installera Moloker beräknas ligga på cirka en miljon kronor per bostadsområde med cirka 250 lägenheter. KBAB har ännu inte beslutat om systemet kommer att införas i alla bostadsområden. När det gäller grovavfall som stora förpackningar, elektronik, vitvaror och möbler kan hyresgäster få hjälp av KBAB med att ta hand om det. Men det är i slutändan den enskilde hyresgästens ansvar att ta hand om sitt eget avfall.

Den nya avfallsförordningen är ett viktigt steg mot en mer hållbar avfallshantering. Genom att sortera sitt avfall kan vi bidra till att minska mängden avfall som går till deponi eller förbränning.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation