• loggo

   

Så förebygger du bränder

 

Med advent och jul närmar sig en tid då många tänder både ljus och brasor. Det är viktigt att vara medveten om riskerna för bränder under denna tid, och att vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga dem.

Enligt försäkringsbolagen är köksbränder den vanligaste orsaken till bostadsbränder. Ofta handlar det om torrkokningar eller att spisar och ugnar lämnats obevakade. Under december månad fördubblas antalet köksbränder jämfört med andra månader.

Skorstensbränder är en annan orsak till bränder under denna tid, eftersom många eldar i kaminer, vedspisar och öppna spisar.

Det är också viktigt att ha en brandvarnare i hemmet. Brandvarnaren är det viktigaste skyddet mot bränder, och den kan ge dig tid att evakuera om det börjar brinna. Se till att brandvarnaren är placerad i ett centralt rum, och att den fungerar som den ska. Ha gärna flera brandvarnare i hemmet, gärna en i varje rum. Det är också bra att ha en brandfilt och en brandsläckare hemma.

Sist men inte minst, se till att du har en gällande hemförsäkring som omfattar brand. Om det börjar brinna i ditt hem kan det bli mycket kostsamt om du saknar brandförsäkring.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation