• loggo

   

E18-ombyggnaden i fas: Trafik på ny väg i november

 

Ombyggnationen av E18 till motorväg mellan Köping och Västjädra går enligt plan och trafiken kan ledas över på delar av den nya vägsträckan redan i vecka 48.
Många trafikanter har redan noterat att stora delar av den nybyggda motorvägen ser ut att vara klar. Beläggningen är på plats och trafiksäkerhetsanordningarna är installerade.
En av de mest komplicerade konstruktionerna är den faunabro som byggs mellan Sörstafors och Morgendal. Bron är nu halvvägs färdig och beräknas vara klar i slutet av 2024.

När hela sträckan är klar kommer det att innebära en stor förbättring av framkomligheten och trafiksäkerheten på E18.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation