• loggo

   

Dags för beredskapsvecka

 

Nästa vecka, vecka 39, är det åter dags för "Beredskapsveckan," tidigare känd som Krisberedskapsveckan. Ett nationellt initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som strävar efter att öka kunskapen om krismedvetenhet hos medborgare och kommuner. Kampanjen involverar även andra aktörer som kommuner och civilsamhället.

Det har gått sex år sedan den första Krisberedskapsveckan, och vårt samhälle har genomgått betydande förändringar. Från pandemins påverkan till Rysslands hot mot Ukraina och ökad gängkriminalitet, har säkerhetsläget förändrats. Det är därför hög tid att allvarligt reflektera över vår egen krisberedskap.

En central del av kampanjen är att uppmuntra människor att ha en krisberedskapslåda hemma med nödvändiga förnödenheter för minst sju dagar. MSB lanserade tidigare "Krislådan" och har även delat ut broschyrer med tips för att hantera samhällskriser. Efter Ukrainakriget har efterfrågan på sådana resurser ökat.

På MSB:s hemsida finns utbildningsmaterial för medborgare som fokuserar på de första sju dagarna under en kris. Beredskapsveckan kommer också att synas i Köping och på olika sätt runt om i landet. Det är en påminnelse om att vara redo för det oväntade.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation