• loggo

   

Våtmarksåterställning lyckad efter 20 år

 

Efter 20 års planering och omstarten 2016 är våtmarksprojektet vid Sjön Svan i Köping nu färdigt. Vid en återbesök hos projektledaren Josef Estung berättar han om framstegen sedan senaste besöket i december. Tillsammans med grannen Tommy har de återupplivat den 125-åriga våtmarken för att främja fåglar och bevara naturen. Cirka 1,5 hektar av mossen har återskapats och redan nu återkommer fåglarna, även om grönskan ännu inte helt har spridit sig. Projektet har väckt intresse hos ornitologer och mottagit stöd från statliga medel för naturvård. Våtmarken spelar en viktig roll för att bevara mångfalden och skydda hotade arter.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation