• loggo

   

 

 

 Daniel Nordqvist ny VD på Köpings Kabel-TV.

Redan för snart 40 år sen, i mitten av 1980-talet, insåg det allmännyttiga bostadsbolaget Köpings Bostads AB, värdet av att investera i den då ännu unga företeelsen kabel-tv. Marknaden, tjänste- och tv-utbudet spåddes en explosionsartad utveckling och här ville KBAB gå i bräschen, till förmån för sina hyresgäster. Daniel Nordqvist, har varit en del Köpings Kabel-TV i drygt 20 år, varav kabel-tv-chef sen 2011 och sedan årsskiftet verkställande direktör.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation