• loggo

   

Sjögull bekämpning

 

Bekämpningen av den invasiva arten sjögull i Mälaren är nu avslutad för säsongen 2022. Trots att den sammanlagda arealen av bestånden bara minskat marginellt sett till 2019 års inventering, så håller ändå insatserna jämna steg med tillväxten.
Naturvårdshandläggare Carina Tennfors på Länsstyrelsen Västmanland är nöjd med säsongen.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation