• loggo
  • 202104
  • 4

   

Kalkning av sjöar

 

Just ni pågår kalkning av sjöar och vattendrag i norra Västmanland och i området i Köpings och Skinnskattebergs kommuner. Ett återkommande och långsiktigt arbete för att få bekämpa försurningen till förmån för den biologiska mångfalden.
Insatserna sker i ett samarbete mellan berörda kommuner, länsstyrelsen, markägare och fiskeföreningar. De berörda sjöarna här i Köpings kommun, som kontrolleras årligen, mår glädjande allt bättre.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation