• loggo

   

Arkeologiska undersökningen förlängs

 

Gravfältet vid Viby/Norrtuna strax väster om Morgendal på den södra sidan av E18, har visat sig dölja långt mycket mer historia än vad som först antogs.
Det är också skälet till att arbetet med den arkeologiska undersökningen förlängts. När förundersökningen inleddes här vid Viby under sensommaren 2020, var det mest en skogsdunge med en del kullar i terrängen.
Då talade det initialt om att delar av området kunde bestå av schaktmassor från när E18 anlades för 60 år sen.

Men arkeologen Fredrik Larsson hintade redan då om att det här skulle kunna bli en intressant plats. Det som främst sticker ut bland alla funna gravar, är två större gravhögar.
Den första högen är färdigundrsökt och bedöms vara ett gravarkitektoniskt mästerverk.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation