• loggo

   

Arkeologiska slutundersökningar

 

I veckan inleddes arbetet med att bygga om E18 till motorväg längs den 25 km långa sträckan mellan Västjädra och Köping. Ett arbete som kommer att pågå under cirka tre års tid, som periodvis också kommer att påverka trafiken.
Parallellt pågår sen en månad tillbaka den sista etappen av de arkeologiska undersökningarna som föregått bygget.

Det är slutundersökningar längs den södra sidan av vägen - vid Viby och Morgendal i höjd med Häljeby. Underökningarna kommer att pågå fram till slutet av juli.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation