• loggo

   

Effektforum-del2

 

I första delen i vår serie om energibehovet, kunde vi berätta om att Arboga kommun i likhet med många andra kommuner, just nu har svårt att erbjuda nya energikrävande företagsetableringar på grund av hotande effektbrist.
Det är en bild som idag alltmer speglar Sverige.

För att möta dom utmaningar som våra kommuner och näringslivet står inför när det gäller att säkerställa den framtida energiförsörjningen, bildades i slutet av förra året EffektForum Västmanland.
Initiativet har tagits av Region Västmanland tillsammans med Mälarenergi och Västerås stad.

Syftet är att i samarbete med näringslivet, länets kommuner och andra intressenter, hitta nya vägar för att möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt av regionens näringsliv med nyetableringar inom ramen för gällande klimatmål.
Ordförande för forumet är Denise Norström, tillika regionstyrelseordförande för Region Västmanland.

 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation