• loggo

   

Vanligt Folk


Den oro och den upplevda bristen på dialog från de etablerade partierna i Köpings kommun när det gäller storskalig vindkraftsetablering, har nu lett till att ett nytt parti bildats i kommunen. "Vanligt Folk" heter partiet, vars huvudsakliga syfte och ambition är att samla folkopinionen i - för kommunen - viktiga frågor.Inslaget innehåller autogenererad textning.


 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation