• loggo
  • 202104
  • 4

   

TMO-projekt i Köpings skolor


Hösten 2020 erhöll Köpings kommun nio miljoner kronor i statligt bidrag från Skolverket för projektet "Nyanländas och flerspråkigas lärande". Det är ett kompetensutvecklingsprojekt som löper över tre år, där huvudsyftet är att stärka utbildningskvalitén för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Bland annat genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och flerspråkighet i förskolan. Men även hur barn och unga generellt, som bär på traumatiska upplevelser, ska bemötas och stöttas.Inslaget innehåller autogenererad textning.


 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation