• 4
  • 202104
  • loggo

   

SMS-livräddare

SMS-livräddning har nu varit aktivt i två månader i Västmanland, och under december och januari har SMS-livräddare larmats ut elva gånger.
- Vi har utvärderat systemet efter den första tiden och det fungerar väl. I åtminstone två fall har SMS-livräddare hunnit på plats och inlett livräddande insatser före ambulansen, säger Lars-Erik Hedin, ansvarig för SMS-livräddning i Västmanland.
I dagsläget finns över 1 600 SMS-livräddare registrerade i Västmanland och fler är välkomna att registrera sig.
SMS-livräddning innebär att invånare som har utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, registrerar sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon.

Vid ett misstänkt hjärtstopp söker systemet efter SMS-livräddare i närheten. De som accepterar vägleds till det misstänkta hjärtstoppet eller via närmsta hjärtstartare om någon sådan finns i närheten.
- Om det finns hjärtstartare på exempelvis din arbetsplats eller bostadsrättsförening så se gärna till att den registreras i hjärtstartarregistret. Den tillsammans med SMS-livräddning kan spela en stor roll i att rädda en människas liv, säger Lars-Erik Hedin.

Mer information finns på 1177.se/Vastmanland/smslivraddare/ eller smslivraddare.se

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation