• loggo

   

Plagazi kommenterar kommunens besked

 

Pressmeddelande från Plagazi AB.

Plagazi AB beklagar kommunens besked att avbryta samarbetet kring vätgasfabriken på den mark som de själva tidigare anvisat bolaget. Plagazi, med bakomliggande projektinvesterare, har meddelat intentionen att investera cirka
1,5 miljarder kronor och har, efter positiva yttranden från ledande personer i kommunen, såväl offentligt som skriftligt, lagt ner betydande kostnader för utredningar och förberedelse baserat på dessa uttalanden.

Vi vill korrigera några felaktigheter:

- I sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen har Länsstyrelsen inte motsatt sig en anläggning på den föreslagna platsen, men de har ställt vissa villkor som bör uppfyllas.

- Kommunen har i en undertecknad avsiktsförklaring accepterat leverans av 10 MW fjärrvärme. Detta åtagande har inte ändrats från bolagets sida.

- Bolaget har också skriftligen den 17 maj verifierat att det är en fullskalig anläggning vi avser att uppföra, som också lever upp till vårt åtagande.

Vi respekterar de demokratiska beslut som fattats gällande Sjötullen. Dock vill vi understryka att vi fortfarande är intresserade av att investera i Köping eftersom geografisk är det väl positionerat och har potential att bli ett betydande nav för hållbar omställning.

Vi ser på Kommunstyrelsens Ordförandens uttalande i Bärgslagsbladet med stor tillfredställelse och som en utsträckt hand för att hitta alternativ placering. Vi är från bolaget villiga att deltaga i ett sådant konstruktivt arbete.

Under tiden intensifierar Plagazi arbetet med andra kommuner som har visat intresse och där politiska förutsättningar är mer gynnsamma. Vi kommer även att fortsätta dialogen med Köping för att hitta lösningar som stödjer både kommunens och våra långsiktiga hållbarhetsmål.

Gustav Granberg, VD
(Pressmeddelande från Plagazi AB)

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation