• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Ungdomscoacher i Köping

 

Med start i september kommer tre nya barn- och ungdomscoacher att blir synliga i Köping. Uppdraget är att bygga förtroende och att skapa relationer med ungdomarna samt att vara en länk mellan ungdomarna och deras familjer, men även med förvaltningar, organisationer, föreningar och myndigheter. De tre coacherna har alla olika erfarenheter och kompetenser, men blir tillsammans och under ledning av fritidsledare Victor Perez en förhoppningsvis väl fungerande grupp.

Men det handlar inte om att vara ett alternativ för väktare på stan. Nej, uppdraget påminner mer om det som tidigare kallades för fältisar - alltså fältassistenter. Det ska finnas en vuxen närvaro där ungdomarna befinner sig. Det ska finnas hjälp och stöd att tillgå, när det behövs.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation