• loggo
  • vinter
  • vinter2

   

Kontroll av strandskydd

 

Nu under sommaren och sensommaren kommer Länsstyrelsen Västmanland tillsammans med Köpings kommun och Västra Mälardalens Myndighetsförbund för Arboga och Kungsör att kontrollera hur strandskyddet efterlevs längs sjöarna och vattendragen i regionen. Skälet är att det finns människor som, medvetet eller omedvetet, olovligen tar mark eller vatten i anspråk för sina egna syften, vilket begränsar tillgängligheten för andra människor. Målet med kampanjen är att öka kunskapen om vad strandskyddet innebär.

Strandskyddet är ett lagstadgat allmänt skydd som gäller i hela landet och är i princip en förlängning av allemansrätten. Syftet med strandskyddet är alltså att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation