• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Kontroll av djurens hygien


Under januari och februari pågår ett nationellt projekt där djurskyddshandläggare vid länsstyrelserna i respektive län, besöker gårdar och lantbrukare med djurhållning. Detta för att kontrollera att kor, tjurar och kalvar mår bra och är rena från exempelvis fasttorkad gödsel eller lera. Bakgrunden till projektet är att smuts som just gödsel och lera kan leda till såväl lidande som sjukdomar hos djuren.
© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation