• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Stora förändringar


I slutet av förra året aviserade Skolverket på uppdrag av regeringen att åtta av de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet ska revideras och förändras. Till grund för regeringens beslut ligger den omfattande gymnasieutredningens betänkande, ”En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. De nya bestämmelserna föreslås tillämpas på utbildningar som startar höstterminen 2021. Förutom Fordons- och Transportprogrammet, där förändringarna börjar gälla redan nu till höstterminen 2020. Vid Ullvigymnasiet i Köping berörs fem av de åtta program som ska revideras, däribland nämnda Fordons- och Transportprogrammet.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation