• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Framtidens seniorboende


Att planera sin ålderdom blir allt viktigare. Andelen äldre ökar nu snabbt i Sverige och kommer så att göra på oöverskådlig tid framöver. Människor lever också längre idag än tidigare. Drygt 20 procent av befolkning är 65 år eller äldre. Det är främst de stora kullarna från 1940- 50-talen, som nu lämnat yrkeslivet bakom sig och som är eller i vart fall snart är i behov av olika typer av boendeformer.
Beräkningar gör gällande att andelen äldre från 85 års ålder och däröver kommer att ha fördubblats fram till år 2050 - alltså om bara 30 år. Det ställer även stora krav på landets kommuner att kunna erbjuda olika boendeformer för sina seniora medborgare och ha god framförhållning. För i dag råder det generellt underskott.
Detta faktum fick SPF Seniorerna Köpingshus, att ta tag i frågan och har tillsammans med PRO, Aktiva Seniorer och Hyresgästföreningen under den gångna hösten skickat ut en enkät till sina respektive medlemmar.
© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation