• loggo
 • vinter
 • vinter2

   

Kommunfullmäktige


Här se ni kommunfullmäktiges sammanträde från måndagen den 30 september.

Ärendelista 30 september.

 1. Val av protokolljusterare.
 2. Meddelanden.
 3. Förvärv av Köpings-Vallby 4:1 och Ängeby 4:4
 4. Abonnemangsavgift för plats i Köpings cykelgarage.
 5. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen.
 6. Kommunikationspolicy för Köpings kommun
 7. Motion, angående en konsekvensutredning av etablering av ny gemensam räddningstjänstanläggning (brandstation) för Köping, Arboga och Kungsörs kommuner vid korsningen väg 250 och avfarten till Arboga (”Majascheka”).
 8. Motion, breddad introduktion för vikarier inom pedagogiska verksamheter.
 9. Motion, inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun.
 10. Motion, lokala ordningsföreskrifter avseende tiggeri.
 11. Motion, angående porrfilter.
 12. Medborgarförslag – brottsförebyggande åtgärder vid Blästersundsbryggan på Malmön.
 13. Medborgarförslag – avstängning av Lötgatan för genomfart.
 14. Medborgarförslag – staty över Agda Östlund.
 15. Medborgarförslag – utegym på Mälartorget.
 16. Medborgarförslag – fartdämpande hinder på Malmönvägen vid Mellanbadet.
 17. Medborgarförslag – solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola.
 18. Medborgarförslag – rensning av ån i Köping.
 19. Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 20. Interpellation – varför betalar Köping tillbaka 70 % av statsbidaget?
 21. Interpellation – Hur går det med rondellen vid Big Inn?
 22. Motion, Ungdomens Hus = Karlbergsbadet.
 23. Medborgarförslag – fartsänkande åtgärder på Nyckelbergsvägen.
 24. Medborgarförslag – blomlådor på Nyckelbergsvägen i fartdämpande syfte.
 25. Medborgarförslag – cykelpump på torget i Kolsva.  

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation