• loggo
  • vinter
  • vinter2

   

Jägarförbundet om vildsvin

 

I förra veckan berättade vi om utvecklingen av den svenska vildsvinsstammen och hur den snabbt växande populationen bland annat orsakar omfattande och kostsamma skador på grödorna inom lantbruket. För att bromsa utvecklingen och få ned stammen till en mer kontrollerbar volym, krävs att jakttrycket ökar väsentligt. Därför införde regeringen nya regler vid vildsvinsjakt som trädde i kraft i förra veckan.

Den svenska vildsvinsstammen har ökat kraftigt sen slutet av 1970-talet till början av 1980. Enligt Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Statens Lantbruksuniversitet SLU, kan antalet individer i dag uppgå till närmare en halvmiljon, även om det är svårt att skatta mer exakt. Det man dock vet att det ifjol sköts cirka 103 000 vildsvin, som kan jämföras med cirka 4 000 för 20 år sen.

Hur stora kostnaderna är för skadorna är lika svårt att skatta som vildsvinsstammen eftersom inga faktiska mätningar har gjorts. En siffra som nämnts är cirka 1,1 miljarder kronor per år. Men det är endast en mycket grov och osäker skattning som endast bygger på enkätsvar. Just nu pågår en utredning där Livsmedelsverket på uppdrag av Näringsdepartementet ska se över möjligheten att förenkla regelverket kring avsättningen av vildsvinskött. För trots en växande stam och den resurs som köttet faktiskt utgör, når huvuddelen av köttet aldrig konsumenterna. Enklare regler skulle kunna bli ett incitament för att skapa ett större intresse för vildsvinsjakten.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation