• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Medborgardialog uppföljning

 

Under två veckor i början av april i år, höll politiker och tjänstepersoner från Köpings kommun samt representanter från polisen Medborgardialoger på sex olika platser i kommunen, i Västra Skedvi, Odensvi, Himmeta, Munktorp, Kolsva samt i tätorten Köping. Modellen med medborgardialoger bygger på att kommuninvånarna kan lyfta frågor som engagerar och berör just dom, därmed också ha en möjlighet att kunna påverka.

Syftet med Medborgardialoger som Köpings kommun bedrivit ända sen slutet av 1990-talet, som även var en av dom första kommuner i landet som införde modellen är att alla kontinuerligt ska kunna påverka. Inte bara vid de kommunala valen vart fjärde år. Genom dialogerna vill man engagera och uppmuntra medborgarna i samhällsfrågor. Som underlag finns även dom synpunkter som kommer in via den digitala enkäten, som funnits tillgänglig på kommunens hemsida under motsvarande period i april.

Inför den här omgången fanns ändå några områden som kommunens och polisens representanter gärna ville lyfta lite extra, trygghet, boendemiljö och hållbarhet.  Tryggheten, eller den upplevda ”otryggheten” är givetvis en högt prioriterad fråga för såväl kommunen som polisen. Men under dialogmötet så framkom en annan betydlig mer positiv verklighet.

Nu väntar en period av sammanställning och utvärdering av dom ämnen och frågor som kommit upp i samband med Medborgardialogen. Därefter ska en plan tas fram, alltså en plan för hur frågorna i den mån det är genomförbart ska omsättas i praktiken i form av mål.

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation