• loggo
  • vinter
  • vinter2

   

Faunapassage vid Östtuna

 

Just nu håller Mälarenergi som bäst på med att anlägga en så kallad "faunapassage" längs Hedströmmen i höjd vid kraftverksdammen vid Östtuna, strax söder om Köping. Passagen är en del i EU-projeket "LIFE IP Rich Water", vars syfte är att förbättra vattenmiljön, främst då i de mellansvenska vattnen som har sina utlopp i Mälaren och Östersjön.

Arbetet med faunapassagen vid Östtuna startades i februari i år. Det handlar i princip om att anlägga ett cirka 200 meter långt vattendrag intill dammen, som kan regleras med en lucka uppströms. Faunapassagen är en av sammanlagt tre som Mälarenergi just nu håller på att anlägga i anslutning till deras respektive vattenkraftverk. Det handlar om att återställa vattenmiljöer som över tid har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation