• loggo
  • vinter
  • vinter2

   

Nu rivs anrik trädgård

 

Vid fastigheten i Macksta har det bedrivits handelsträdgård sen tidigt 1940-tal. Verksamheten blomstrade som mest under 70 till 80-talet då ungefär 500 kvadratmeter växthus fanns på gården. Det var i huvudsak gurkor, tomater och blommor som odlades.

1999 upphörde odlingen och under några år därefter bedrevs det här även kaninuppfödning. I samband med kommunens förvärv av fastigheten 2017, genomfördes en miljöteknisk undersökning. Resultaten visade att marken var förorenad med höga värden av det gamla bekämpningsmedlet DDT, ett preparat inom skogs- jordbruksnäringen som förbjöds i Sverige för 50 år sen. Även höga halter av metaller som bly, koppar, zink och även alifater, alltså rester av oljeprodukter som diesel och eldningsolja påträffades. Innan det över huvudet taget kan bli aktuellt att bygga på marken, måste den saneras.

Saneringskostnaden beräknades 2017 till cirka en halv miljon kronor. Då ingår inte projektering och entreprenad. Ett förfrågningsunderlag för upphandling av rivning och sanering håller nu på att tas fram och planen är att arbetet ska utföras 2019.

När det gäller Mackstas framtid, håller samhällsbyggnadsförvaltningen nu på med att ta fram ett planprogram för hela området. 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation