2018-12-13

Under torsdagen hölls huvudförhandling i det uppmärksammade och långdragna ärendet om kommunalt vatten och
avlopp i området sydost om Köpings tätort som går under beteckningen norra Mälarstranden. Mark- och miljödomstolen,
med ordförande Carl-Axel Tidblom, hade kallat parterna – Köpings kommun samt representanter från dom cirka 250
berörda fastighetsägarna, till Forumteaterns stora scen i Köping, som för dagen hade gjorts om till en rättssal.
Uppskattningsvis ett 50-tal sakägare och åhörare följde förhandlingen på plats. Sökande i ärendet var Köpings kommun...

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.                                                                                           

2018-12-12

I somras påbörjades entreprenadarbetena i KMV:s gamla lokaler längs Glasgatan i Köping.
Här ska, om allt går enligt plan, fyra myndigheter flytta in kommande sommar. Just nu är dryga 20-talet
byggarbetare å hantverkare i gång i lokalen, med allt från golvkonstruktioner till el- rör och
ventilationsinstallationer. Att ta sig an ett projekt i en gammal industrilokal medför förstås en del utmaningar...

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.                                                                                           

2018-12-11

I vår serie om matfetter och oljor i avloppen, och allt annat olämpligt som spolas ned i våra toaletter, har vi nu kommit
fram till avdelningen skadedjur – det vill säga råttor. För råttor är ett problem som ökar generellt i stora delar av landet,
och då i synnerhet i tätorten. Matrester och fetter är rena rama julbordet för råttorna nere i Köpings kloaker – som bidrar
till att dom förökar sig i snabb takt. Nåt som även Köpings kommunala bostadsbolag KBAB konstaterat.
Det är alltså vi människor och vårt liv och leverne, som skapar förutsättningarna för att råttorna ska trivas...

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.                                                                                           

2018-12-10

Om drygt en månad, den 15 januari, beräknas Familjecentralen i Köping att officiellt invigas. Familjecentralen är
en öppen förskoleverksamhet som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0 till 6 år. Verksamheten kompletteras
också av representanter från Barnavårdscentralen BVC, mödravårdscentralen MVC samt från Socialtjänsten.
Planerna på en Familjecentral har funnits en tid, men då lokalerna har genomgått en omfattande ombyggnation
och renovering, har det dragit ut en del på tiden. Nu väntar man bara på startbeskedet...

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.                                                                                           

2018-12-07

I somras besökte vi Malmabadet i Kolsva, och kunde då berätta om ett projekt som Svenska Livräddningssällskapet
SLS dragit igång. Det treåriga riksomfattande projektet, som startade i februari 2017, syftar till att öka simkunnigheten
och vattensäkerheten bland nyanlända, och då främst inriktat på barn och ungdomar. För att nå målet, har nu 42 personer
från hela landet med invandrarbakgrund, utbildats till simlärare och vattensäkerhetsambassadörer. Kunskaper som
dom sen alltså ska sprida till andra med invandrarbakgrund. Hela sju av deltagarna kommer härifrån Köping å Arboga.
Den här veckan har utbildningen varit förlagd till Karlbergsbadet i Köping.

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.                                                                                           

2018-12-06

På lördag den 8 december är det dags för IOGT-NTO:s numera traditionella Julkonsert på Forum i Köping.
Det mycket uppskattade musikinslaget så här i juletider, har förr om åren bestått av en del namnkunniga gästartister.
Kvalitén på den lokala artistutbudet håller dock minst lika hög klass, varför uppsättningen i år också består av
idel lokala inslag från Västra Mälardalen.

Vad vill ni se i din lokala-tv kanal. Maila oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 0221-34540.