• loggo
  • vinter
  • vinter2

   

Repetition Arboga Kulturskola

 

Det börjar dra ihop sig till skarpt läge för ungdomarna och musiklärarna på Arboga Kulturskola. De är en av länets kulturskolor som deltar i den gemensamma föreställningen "Tillsammans i nöd och lust". En föreställning som uppförs på Bombardier Arena i Västerås nu på söndag. Som vi berättat tidigare kommer ungefär 600 ungdomar och runt 80-talet kulturpedagoger från länets samtliga kulturskolor att delta, varav ett 70-tal härifrån Arboga.

Fröna till det mycket unika samarbetet mellan länets kulturskolor, planterades under förra våren. En projektgrupp bildades och varje skola fick klura ut hur de respektive fröna skulle gro och växa på bästa sätt, för att så småningom blomma ut i den föreställning i två akter som går under namnet "Tillsammans i Nöd och Lust". Föreställningen sker över fyra parallella scener, där upp till 300 elever deltar samtidigt. Här framförs sång, musik, dans, teater, film, konst, toner och rörelser, som tillsammans med publiken bildar en gränslös helhet. Det är första gången som ett sånt här samarbete äger rum mellan kulturskolor i Sverige. Som regissör står Arbogabekanta Carolina Remstam och producent Kella Naeslund, utvecklingsledare för Regional Kulturskola i Västmanland.

Föreställningen, som alltså äger rum nu på söndag 28 april med start klockan 16.00, är fördelad över två akter. Den första beräknas till cirka 50 minuter. Därefter väntar en paus på cirka en halvtimme innan den avslutande akten, om cirka 40 minuter. Biljetter beställs via Ticketmaster och eventuella överblivna biljetter säljs i kassan vid Bombardier Arena, en timme före föreställningen.





 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation